...

IC3 – Internet and Computing Core Certification

Posiadacze certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certification) będą postrzegani przez pracodawców za osoby mające podstawowy poziom umiejętności, potrzebnych do wykorzystywania najnowszych technologii komputerowych i Internetu – do osiągania celów biznesowych, zwiększania wydajności, poprawy dochodowości oraz zapewniania przewagi konkurencyjnej.

Co zyskuję z certyfikatem IC3 (Internet and Computing Core Certification)

 • Potwierdza umiejętności w zakresie Internetu i pracy na komputerze.

 • Uwydatnia wyjątkowe talenty.

 • Prezentuje kwalifikacje i kompetencje w nowych dziedzinach.

Wzór certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certification)

IC3 jest pierwszym krokiem na ścieżce certyfikacji. Jest to fundamentalne narzędzie do pomiaru biegłości w najnowszych kluczowych technologiach stosowanych w pracy i w życiu.

Hayley Smith S&G Training LTD

Certyfikaty z serii IC3 (Internet and Computing Core Certification) zalecamy zdobyć przed certyfikatami MOS – Microsoft Office Specialist. Każdy egzamin IC3 to osobny certyfikat – natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem dyplomu IC3 (Internet and Computing Core Certification). Na egzaminy składają się symulacje oraz pytania testowe. Egzaminy sprawdzane są automatycznie – sprawia to, że są to jedyne tego rodzaju egzaminy, na takim poziomie i o takim zasięgu na świecie. Wynik z egzaminu znany jest natychmiast. Certyfikat w formie PDF dostępny jest już po 2 minutach (fizyczny jest wysyłany pocztą ze Stanów Zjednoczonych) w ciągu 1 miesiąca.

Program IC3 – Internet and Computing Core Certification dostarcza fundamentalną, niezbędną wiedzę, aby osiągnąć sukces we wszystkich obszarach, które wymagają użycia komputerów i Internetu. Pracodawcy mają świadomość, że osoby posiadające ten certyfikat potrafią sprawnie i efektywnie korzystać z technologii cyfrowych, analizować dane, tworzyć dokumenty, przetwarzać informacje, korzystać z najważniejszych aplikacji w środowisku biurowym, takich jak MS Office Excel, Word i PowerPoint.

Egzaminy IC3 (Internet and Computing Core Certification)

  IC3 - Internet and Computing Core Certification

Nazwa egzaminu Czas trwania egzaminu   IC3 GS5 - Computing Fundamentals** 50 minut   IC3 GS5 - Key Applications**         50 minut           IC3 GS5 - Living Online** 50 minut   IC3 GS4 - Computing Fundamentals*
50 minut   IC3 GS4 - Key Applications* 50 minut   IC3 GS4 - Living Online* 50 minut

  IC3 GS4 - Typing**

50 minut   IC3 GS4 - Database Fundamentals**                     

   30 minut  

  IC3 GS4 - Cyber Security**

50 minut

Zakres egzaminów IC3 (Internet and Computing Core Certification)

1. Internet i Praca Online

 • Obejmuje umiejętności pracy w Internecie lub środowisku sieciowym.

 • Korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia).

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa, klient i domena.

 • Poczta elektroniczna, komunikacja online, (np. telekonferencje).

 • Problemy komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.) i siecią.

2. Kluczowe Programy i Aplikacje

 • Obejmuje popularne aplikacje przetwarzania tekstu, prezentacje i arkusze kalkulacyjne oraz najczęściej używane inne aplikacji.

 • Uruchamianie podstawowych aplikacji, identyfikacja i modyfikacja.

 • Praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami.

 • Podstawowe narzędzia np. formatowanie.

 • Edycja dokumentu, automatyzacja procesów.

 • Zabezpieczanie dokumentów tekstowych.

 • Edytowanie danych, formatowanie, zarządzanie danymi, podstawowe formuły obliczeniowe.

 • Najważniejsze formuły i funkcje.

 • Tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi.

 • Wykresy i obrazki.

 • Zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie.

 • Tworzenie prezentacji.

 • Sposoby zarządzania i edycji prezentacji.

3. Podstawy Komputera (obejmuje podstawową wiedzę komputerową)

 • Komputer, budowa, funkcjonowanie, sposób działania.

 • Podstawowe urządzenia, np.drukarki, skanery itd.

 • Właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami.

 • Problemy ze sprzętem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów.

 • Oprogramowanie, najważniejsze funkcje i aplikacje (np. Word, Excel, Power Point, aplikacje multimedialne), uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje.

 • Zarządzanie plikami i folderami, tworzenie skrótów, nowych folderów.

 • Inne systemy operacyjne (np. Linux, Macintosh itd.).

Pytania

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

tel.: +48 536 22 33 50 email: biuro@mdszkolenia.pl

Gdzie i jak zdać egzamin?

Należy zgłosić się do MDszkolenia.pl Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjno Testowego Certiport pisząc na maila biuro@mdszkolenia.pl lub telefonicznie pod numerem 536 22 33 50

Ustalimy datę egzaminu i po opłaceniu vouchera odbędzie się egzamin w jednej z placówek MDszkolenia.pl. Egzamin jest praktyczny, przy komputerze, a wynik egzaminu jest widoczny od razu po zakończeniu testu.

Koszt egzaminów IC3 (Internet and Computing Core Certification)

IC3 - Podstawy Cyfrowe GMetrix (Zestaw aplikacji/Full suite)300 zł netto

IC3 - Podstawy Cyfrowe Egzamin (Exam/Voucher)*110 zł netto

IC3 - Podstawy Cyfrowe Egzamin (Exam/Voucher)*+Powtórka (Retake)130 zł netto

IC3 - Podstawy Cyfrowe 3 Egzaminy (Exams/Vochers)+2 powtórki (Retakes)340 zł netto

IC3 - Citizen Egzamin (Exam/Voucher)110 zł netto

IC3 - Cyber Security Egzamin (Exam/Voucher)120 zł netto

* Voucher jest do wykorzystania na jeden z trzech dostępnych egzaminów w ramach IC3. Aby zdać łącznie 3 egzaminy, należy wykupić 3 vouchery.

 Cennik obowiązuje od 14.06.2017r, do cen należy doliczyć 23% VAT.

* Egzaminy odbywają się w języku polskim.

** Egzaminy odbywają się w języku angielskim.