...

Gwarancja

GWARANCJA SATYSFAKCJI

 

Zadowolenie Uczestników w naszych szkoleniach jest dla nas ze wszech miar najważniejsze dlatego GWARANTUJEMY, że podczas szkolenia oraz w konsultacjach po szkoleniowych znajdą odpowiedzi na swoje pytania, otrzymają wartościową wiedzę i praktyczne porady wykorzystania metod oraz technik programów komputerowych, które przyczynią się do optymalizacji działań oraz pozwolą podnieść poziom wiedzy związanej z działaniami zawodowymi. Wszystkie informacje znajdziesz tutaj.

 

Co trzeba zrobić aby skorzystać z gwarancji satysfakcji.

Weź udział w szkoleniu

Szkolenie nie spełniło twoich oczekiwań?

Wypełnij formularz reklamacyjny i wyślij na adres: biuro@mdszkolenia.pl

 

Procedura REKLAMACYJNA*

 

Zgłoszenie reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od daty ukończenia szkolenia w formie pisemnej dostarczone osobiście do siedziby firmy lub drogą mailową na adres biuro@mdszkolenia.pl

 

 1. Reklamacji może podlegać:

  1. częściowe wykonanie usługi,

  2. szkolenie niezgodne z tematyką zajęć,

  3. nie zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. opis zgłoszonej reklamacji na wzorze zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi załącznik niniejszej procedury w postaci Karty Reklamacji,

  2. dane kontaktowe do uczestnika lub instytucji, zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail)

  3. nazwę szkolenia oraz datę kiedy szkolenie zostało zrealizowane, wobec którego Uczestnik zgłasza zastrzeżenie,

  4. proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.

 3. Zgłoszenie Reklamacyjne rozpatrywane jest przez właściciela firmy MDgroup.

 4. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie dostarczonej dokumentacji przez zgłaszającego zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. O rozpatrzeniu reklamacji, zgłaszający zostanie poinformowany pisemnie.

 6. Informacja pisemna jest wysyłana e-mailem, lub Pocztą Polską zgodnie z ustaleniami zgłaszającego.

 

*Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 70% w skali od 0 do 100% procent uzyskany z ankiety ewaluacyjnej. Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Firma MDgroup pragnie uniknąć subiektywnej oceny uczestników szkoleń, dlatego pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 70% niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.